Dokumenter

Vedtekter (revidert 29.2.2024)

Årsmøte 29.02.2024

Signert protokoll fra årsmøtet 8.3.2023

Agenda, regnskap 2023 og budsjett 2024

Årsmøtet 8. mars 2019